Werkwijze

Traject vanaf aanmelding t/m einde van de behandeling

Aanmelding
U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website (zie ook links in kolom onder kopje “formulieren”). Er zal daarna telefonisch contact met u worden opgenomen. Mocht u specifieke vragen rondom de aanmelding hebben dan kunt u ons uiteraard ook bellen. Doordat we vaak in gesprek zijn kunt u een boodschap achterlaten op de voicemail en dan wordt u z.s.m. terug gebeld.

Eerste gesprek (intake)
Het eerste gesprek is een oriënterend gesprek waarbij o.a. ingegaan zal worden op uw hulpvraag en het doel van de behandeling. Daarnaast is de intake ook bedoeld om wederzijds kennis te maken, want voor een succesvolle behandeling is het tevens belangrijk dat er een bepaalde "klik" is en dat u zich kunt vinden in de werkwijze. Aan het eind van het intakegesprek is vaak wel helder of een kortdurende behandeling aansluit bij uw hulpvraag.

Voorafgaand aan de intake en wederom na afronden van de behandeling, wordt u gevraagd om een korte vragenlijst (digitaal) in te vullen in het kader van effectmeting. In vaktermen wordt het invullen van de vragenlijsten ROM'men genoemd; Uitleg ROM-vragenlijsten.

 

Behandeling
Op basis van de gegevens uit de intake en de vragenlijst(en) wordt er in samenspraak met u een behandelplan opgesteld. Hierin staat o.a. kort omschreven wat uw behandeldoel is en op welke wijze we hieraan gaan werken. De behandeling kan daarna meteen opgestart worden. Bij iedereen wordt bekeken welke therapievorm het best passend is bij de aard en ernst van uw klachten. Dit kan bijvoorbeeld ook een combinatie van therapievormen zijn, waarbij van elke methode aspecten worden gebruikt die het meest effectief zijn in uw situatie of van uw kind. Binnen de praktijk worden o.a. de volgende behandelingen geboden (klik op de therapievorm voor meer info):

In het laatste gesprek wordt de behandeling met u geëvalueerd en evt. nazorg besproken.
Indien uw toestemming hiervoor heeft gegeven wordt uw huisarts middels een afsluitbrief op de hoogte gesteld van het einde van de behandeling.

 

Doorverwijzing  en terugverwijzing
Constateert uw behandelaar tijdens de intake dat u toch niet binnen de generalistische basis-ggz, maar beter in de gespecialiseerde ggz geholpen kunt worden, dan verwijst uw behandelaar u naar een gespecialiseerde behandelaar. Als u daar toestemming voor geeft, informeert uw behandelaar uw huisarts over de wijziging, met vermelding van de reden. De behandelaar declareert bij uw zorgverzekeraar een onvolledig behandeltraject.

Als tijdens de intake geen sprake blijkt te zijn van klachten die vallen onder een DSM-diagnose, dan verwijst de behandelaar u terug naar de huisarts. Een behandeling door de praktijkondersteuner huisartsenzorg (poh-ggz) kan dan mogelijk voldoende zijn. De behandelaar declareert vervolgens bij de zorgverzekeraar een onvolledig behandeltraject.
U kunt er ook voor kiezen om toch gesprekken bij de psycholoog te laten plaats vinden. Dan betaalt u de kosten zelf en kunt u de kosten niet declareren bij uw zorgverzekeraar.