Werkwijze

Traject vanaf aanmelding t/m einde van de behandeling

Aanmelding
U kunt zich telefonisch aanmelden via nummer: 06 - 16 97 11 13 of via het aanmeldformulier op de website (zie links in kolom onder kopje “formulieren”). Er zal naast uw gegevens tevens kort bij aanmelding gevraagd worden naar de reden van uw aanmelding en aard van uw klachten of klachten van uw kind. Bij de telefonisch aanmelding maken we meteen een afspraak voor een eerste gesprek (intake). Doordat we vaak in gesprek zijn kunt u een boodschap achterlaten op de voicemail en dan wordt u z.s.m. terug gebeld.
Nadat u een afspraak hebt gemaakt voor een intake-gesprek, krijgt u per mail de bevestiging van de afspraak en informatie over de praktijk, vergoedingen etc. thuisgestuurd zodat u hier op uw gemak naar kunt kijken. 

Eerste gesprek (intake)

Het eerste gesprek is een oriënterend gesprek waarbij o.a. ingegaan zal worden op uw hulpvraag en het doel van de behandeling. Daarnaast is de intake ook bedoeld om wederzijds kennis te maken, want voor een succesvolle behandeling is het tevens belangrijk dat er een bepaalde "klik" is en dat u zich kunt vinden in de werkwijze. Aan het eind van het intakegesprek is vaak wel helder of een kortdurende behandeling aansluit bij uw hulpvraag.

Voorafgaand aan de intake en wederom na afronden van de behandeling, wordt u gevraagd om een korte vragenlijst (digitaal) in te vullen in het kader van effectmeting. In vaktermen wordt het invullen van de vragenlijsten ROM'men genoemd; Uitleg ROM-vragenlijsten

 

Behandeling
Op basis van de gegevens uit de intake en de vragenlijst(en) wordt er in samenspraak met u een behandelplan opgesteld. Hierin staat o.a. kort omschreven wat uw behandeldoel is en op welke wijze we hieraan gaan werken. De behandeling kan daarna meteen opgestart worden. Bij iedereen wordt bekeken welke therapievorm het best passend is bij de aard en ernst van uw klachten. Dit kan bijvoorbeeld ook een combinatie van therapievormen zijn, waarbij van elke methode aspecten worden gebruikt die het meest effectief zijn in uw situatie of van uw kind. Binnen de praktijk worden o.a. de volgende behandelingen geboden (klik op de therapievorm voor meer info):

In het laatste gesprek wordt de behandeling met u geëvalueerd en evt. nazorg besproken.
Indien uw toestemming hiervoor heeft gegeven wordt uw huisarts middels een afsluitbrief op de hoogte gesteld van het einde van de behandeling.