Skip to main content

Werkwijze en procedure

1. Aanmelding

Je kunt je aanmelden na verwijzing van je huisarts voor Basis GGZ.

Je kunt je aanmelden hieronder via de knop “aanmelden” of door telefonisch contact op te nemen.

We bespreken vervolgens telefonisch kort jouw aanmelding en maken een inschatting of we je kunnen helpen. Vaak is er een wachttijd en wordt je na de aanmelding op onze wachtlijst geplaatst. We nemen contact met je op als je kunt starten.

In de wachttijd bieden we soms ook een wachtlijstgroep aan om alvast iets te kunnen opstarten in de wachttijd. Dit is een groep die handvatten biedt hoe om te gaan met uitdagingen in het leven en daarbij horende lastige gedachten en gevoelens.

Aanmelden

2. Eerste gesprek (intake)

In het eerste gesprek wordt stil gestaan bij jouw verhaal en jouw hulpvraag. Daarnaast is de intake ook bedoeld om wederzijds kennis te maken, want voor een succesvolle behandeling is het tevens belangrijk dat er een bepaalde “klik” is en dat je je kunt vinden in de werkwijze. Aan het eind van het intakegesprek is vaak wel helder of een kortdurende behandeling aansluit bij jouw hulpvraag.

Voorafgaand aan de intake en wederom na afronden van de behandeling, wordt je gevraagd om een korte vragenlijst (digitaal) in te vullen in het kader van effectmeting.

3. Behandeling

Op basis van de gegevens uit de intake en de vragenlijst(en) wordt er in samenspraak met jou een behandelplan opgesteld. Hierin staat o.a. kort omschreven wat jouw behandeldoel is en op welke wijze we hieraan gaan werken. De behandeling kan daarna meteen opgestart worden. Naast gesprekken op de praktijk bestaat er ook de mogelijkheid om wandeltherapie te doen (lees meer hieronder).

Bij iedereen wordt bekeken welke therapievorm het best passend is bij de aard en ernst van jouw klachten. Dit kan bijvoorbeeld ook een combinatie van therapievormen zijn, waarbij van elke methode aspecten worden gebruikt die het meest effectief zijn in jouw situatie of van jouw kind. De behandeling kan ook, indien gewenst, online plaatsvinden. Dit gebeurt via beveiligd beeldbellen.
Binnen de praktijk worden o.a. de volgende behandelingen geboden (klik op de therapievorm voor meer info):

In het laatste gesprek wordt de behandeling met je geëvalueerd en evt. nazorg besproken. Indien je toestemming hiervoor hebt gegeven wordt jouw huisarts middels een afsluitbrief op de hoogte gesteld van het einde van de behandeling.

4. Doorverwijzing en terugverwijzing

Constateert jouw behandelaar tijdens de intake dat een kortdurend behandeltraject niet afdoende is, maar je beter in de Specialistische GGZ (langdurende zorg) geholpen kunt worden, dan verwijst jouw behandelaar je door. Als je daar toestemming voor geeft, informeert jouw behandelaar jouw huisarts over de wijziging, met vermelding van de reden.

Als tijdens de intake geen sprake blijkt te zijn van klachten die vallen onder een DSM-diagnose, dan verwijst de behandelaar je terug naar de huisarts. Een behandeling door de praktijkondersteuner huisartsenzorg (poh-ggz) kan dan mogelijk voldoende zijn. Je kunt er ook voor kiezen om toch gesprekken bij de psycholoog te laten plaats vinden. Dan betaal je de kosten zelf en kun je de kosten niet declareren bij jouw zorgverzekeraar.

Het kan ook zijn dat gaandeweg je behandeling blijkt dat er andere of meer gespecialiseerde zorg nodig is dan wij kunnen bieden. Dan kunnen we meedenken in wat wel passend is.