Skip to main content

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR is een kortdurende en zeer effectieve behandelmethode die bedoeld is om nare ervaringen te verwerken. Dit kan bijvoorbeeld een verkeersongeval zijn of een geweldsmisdrijf. Het kunnen ook andere ervaringen zijn die veel invloed hebben gehad in je leven zoals pesterijen of ervaringen die in ieder geval nog steeds een negatieve invloed hebben.

Alhoewel EMDR bij een éénmalige ingrijpende gebeurtenis het meest ingezet wordt, hebben de ervaringen met de toepassing van deze methode de afgelopen jaren laten zien dat het mogelijk is om ook t.a.v. andere gebeurtenissen EMDR in te zetten. Uitgangspunt hierbij is dat jouw klachten zijn ontstaan als gevolg van één of meerdere nare ervaringen, zoals bv. verlieservaringen, emotionele verwaarlozing, nare ervaringen op medisch gebied, werkgerelateerde gebeurtenissen etc.
De belangrijkste insteek is dat je middels EMDR geholpen wordt om herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met als doel daarmee de klachten aanzienlijk te verminderen of te laten verdwijnen.

EMDR (video’s)