Skip to main content

Tarieven en vergoedingen

Hieronder staat belangrijke informatie omtrent de tarieven en vergoedingen. Raadpleeg altijd je verzekeringspolis of informeer bij de praktijk.

Wettelijk eigen risico
Psychologische hulp valt onder het wettelijk eigen risico. Dit eigen risico geldt voor elke verzekerde (tot 18 jaar) in Nederland en bedraagt voor 2024 € 385,= tenzij je een hoger eigen risico heeft afgesloten.
Je zorgverzekeraar verrekent de kosten met het evt nog openstaande eigen risico.  Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt géén eigen risico.
Je betaalt ieder kalenderjaar eigen risico voor psychologische hulp.

Tarieven en vergoedingen verzekerde zorg volwassenen 2024
De praktijk heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars m.u.v. de verzekeringen die vallen onder het label van OWM Zorg en Zekerheid.
De praktijk stuurt aan het eind van iedere maand een factuur naar je zorgverzekeraar waarbij het aantal consulten van die maand in rekening worden gebracht.
Wanneer we geen contract hebben met jouw zorgverzekeraar en je klachten vallen onder de basisverzekering ontvang je van ons de factuur. Deze factuur dien je zelf voor te schieten en dien je  vervolgens weer in bij je zorgverzekeraar.
Meer informatie over de tarieven en vergoedingen verzekerde zorg volwassenen:
Tarieven en vergoedingen 2024

Onverzekerde zorg volwassenen en jongeren tot 18 jaar
De behandeling van sommige klachten wordt niet meer vergoed uit de basisverzekering ongeacht of we een contract hebben met jouw zorgverzekeraar. Dit geldt onder andere voor klachten die vallen onder aanpassingsstoornissen, relatieproblemen, sommige angstklachten en sommige seksuele problemen. Er zijn aanvullende verzekeringen die ook aanpassingsstoornissen en relatieproblemen vergoeden.
Hulp voor  jongeren tot 18 jaar wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars, maar door de gemeente. De praktijk heeft vanaf 2019 besloten om geen contracten meer af te sluiten met de gemeente, vandaar dat de hulp voor deze doelgroep niet meer vergoed wordt binnen onze praktijk.
Tarieven onverzekerde zorg en tarieven jongeren


Annuleren van afspraken
Door een wettelijke maatregel is het niet (meer) toegestaan een niet afgemelde of te laat afgemelde afspraak in rekening te brengen bij de zorgverzekeraar. Ben je verhinderd, zeg dan jouw afspraak minimaal 24 uur van tevoren af (weekenden niet meegerekend). Annuleren of de afspraak verzetten kan per mail of telefonisch. Indien je afbelt en wij kunnen je niet te woord staan, spreek dan altijd een bericht in. Door tijdig te annuleren kan de voor jouw gereserveerde tijd aan een andere cliënt worden toegewezen. Als je binnen 24 uur voor de afspraak annuleert of niet komt op de afspraak zonder afmelding dan wordt deze aan je doorberekend (“no show”). De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten (€ 50,00) niet.

Filter