Veelgestelde vragen

“Met welke klachten kan ik terecht?”

U kunt bij de praktijk terecht met uiteenlopende klachten en problemen over leven, relaties en werk. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan vermoeidheid, depressie, angstklachten, negatief zelfbeeld, stress en burn-out, trauma, dwanghandelingen, maar ook aan een relatie die vast dreigt te lopen. Het kunnen ook fysieke klachten zijn. Veel mensen met chronische vermoeidheid, onverklaarbare buik-of hoofdpijn kunnen baat hebben bij een therapeutische behandeling.

“Als ik afzeg of afbel moet ik dan de afspraak betalen?”

U kunt tot 24 uur voor de afspraak afzeggen. Dan kunnen we nog iemand anders op uw tijd inplannen. Als u later afzegt, of u komt niet opdagen, moet u de afspraak gedeeltelijk betalen. De kosten bedragen 50,= per sessie van 45 minuten. Deze kosten zijn niet declarabel bij uw zorgverzekeraar.

“Heb ik een verwijsbrief nodig?”

Om voor generalistische basis-ggz in aanmerking te komen, hebt u een verwijsbrief nodig. De huisarts, bedrijfsarts of de medisch specialist kan u een verwijsbrief geven.

Zonder verwijsbrief mogen wij u niet in behandeling nemen en zal uw zorgverzekeraar de zorg niet vergoeden.
Hebt u nog geen verwijsbrief, maak dan eerst een afspraak bij de huisarts en vraag erom. De huisarts kan u alleen doorverwijzen als er een vermoeden is van een zgn DSM-diagnose. Dit is in vakjargon de naam van uw hoofdklacht. De meeste DSM-diagnoses vallen onder verzekerde zorg (zie ook tarieven en vergoedingen).
Neem de verwijsbrief mee naar de eerste afspraak.
In de verwijsbrief dienen een aantal gegevens te zijn vermeld (datum van de verwijzing, verwijzing naar de basis GGZ, vermoeden van een DSM-diagnose, uw gegevens en gegevens van uw verwijzer).

“Vergoed mijn verzekering de behandeling?”

De meeste klachten worden vergoed door de zorgverzekeraar (m.u.v. werk-rouw-en relatieproblemen en specifieke fobieën). Als de behandeling niet vergoed wordt kunt u er voor kiezen om de behandeling zelf te betalen (u ontvangt dan een factuur aan eind van de maand) of u wordt terug verwezen naar uw huisarts.
Om voor vergoeding in aanmerking te komen is het van belang dat de verwijzer, vaak de huisarts, vermoedt dat er sprake is van een zgn. DSM-diagnose (diagnoses die beschreven staan in een professioneel handboek voor hulpverleners).
De praktijk heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

“Hoe lang duurt een gesprek?”

Een gesprek duurt 45 minuten. Een therapie kan ook 90 minuten duren bv. bij bepaalde behandelingen. Dit zal van tevoren met u besproken worden.

“Kan ik in de avonden ook afspraken maken?”

Er is op dit geen mogelijkheid om afspraken in de avond te maken.

“Hoe kan ik me aanmelden voor behandeling?”

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier of telefonisch. Mocht u zich via het aanmeldformulier aanmelden of de voicemail ingesproken hebben dan wordt binnen uiterlijk twee werkdagen contact met u opgenomen om een afspraak te maken en wordt kort geïnformeerd naar de aard en de duur van uw klachten.
 
Aanmeldformulier

“Is er een wachtruimte in het gebouw aanwezig?”

Er is een wachtruimte in het gebouw waar u plaats kunt nemen mocht u wat vroeger zijn voor uw afspraak.

Mag ik mijn behandeling zelf betalen?

Optie 1: het gaat om zorg die vergoed wordt en uw behandelaar heeft wel een contract met de zorgverzekeraar. Als de behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar, dan mag u de behandeling niet zelf betalen. De behandelaar moet de behandeling uitvoeren binnen het afgesproken omzetplafond. Is het omzetplafond bereikt, dan kan de behandelaar u dus niet in behandeling nemen.
Optie 2: het gaat om zorg die vergoed wordt en uw behandelaar heeft géén contract met de zorgverzekeraar. Als de behandeling onder de verzekerde zorg valt terwijl uw behandelaar geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan stuurt hij de factuur na afloop van de behandeling rechtstreeks naar u. U betaalt de rekening rechtstreeks aan de behandelaar. U kunt deze factuur daarna al dan niet naar uw verzekeraar sturen, die de kosten deels (naturapolis) of geheel (zuivere restitutiepolis) vergoedt.
Optie 3: het gaat om zorg die niet vergoed wordt. U dient de rekening dan zelf te betalen. De behandelaar declareert een zgn overig zorproduct (ovp) en stuurt de factuur rechtstreeks naar u.