Skip to main content

ACT

In ACT (Acceptance and Commitment Therapy) wordt mensen geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals je eigen gedrag. Je leert om ongewenste gevoelens of gedachten te accepteren in plaats van ze te willen veranderen en je te richten op het ontwikkelen van voor jou zinvolle activiteiten. Vechten tegen onvermijdelijke zaken gaat uiteindelijke ten koste van een waardevol leven. In ACT gaat het om acceptatie van gedachten en gevoelens; op een andere manier met je gedachten omgaan en te ontdekken wat jouw waarden zijn van waaruit je wilt leven.

In ACT leer je vaardigheden om problematische gedachten en gevoelens te accepteren en het loslaten van de zinloze strijd tegen de klachten.

ACT video’s