Skip to main content

Vat van Zelfwaardering

Het Vat van Zelfwaardering is een methode waar je snel mee aan de slag kunt en ervaring leert dat niet helpende of ongezonde patronen waar we lang in vast zitten relatief snel veranderen en beter beheersbaar worden. Patronen waar je in vast zit tasten vaak je gevoel van zelfwaardering aan. Het doel van de methode is om de zelfwaardering te versterken, waarbij de ervaring leert dat het zelfinzicht groeit, de kijk op het leven verandert, wat vervolgens weer leidt tot betere zelfzorg. 
Wat we veelal zien is bv dat mensen meer tevreden zijn met zichzelf, beter om kunnen gaan met lastige gedachten en gevoelens, makkelijker in beweging komen,  en verbeteringen in relaties ervaren. 

Binnen de praktijk is Marion bevoegd om te werken met het Vat van Zelfwaardering.