Skip to main content

Vat van Zelfwaardering

Het Vat van Zelfwaardering is een methode waar je snel mee aan de slag kunt en bij een scala aan klachten en problemen ingezet kan worden. Het Vat wordt gezien als een symbool voor onze persoonlijkheid. Ons Vat is deels gevuld met vloeistof die onze eigenwaarde vormt (alles waar we blij, tevreden mee zijn van ons zelf) en een deel van het Vat is leeg (alles waar we niet blij of tevreden over zijn en waar we vanaf willen).

Over het algemeen geldt hoe meer tegenslagen we als mensen ervaren, hoe meer de vloeistof daalt in ons Vat waardoor we klachten krijgen zoals stress, een verminderde stemming etc. Vervolgens zijn we allemaal geneigd om in automatische, niet helpende patronen te vervallen waarbij we nare gevoelens en/of gedachten proberen onder controle te krijgen door bv te piekeren of situaties uit de weg te gaan.

Het Vat leert mensen meer bewust naar zichzelf te kijken: bewust worden van wat je denkt, voelt en doet. En daarnaast leren mensen deze bewustwording op verschillende manieren te belonen waardoor de eigenwaarde toeneemt (meer vloeistof in het Vat). De ervaring leert dat door toenemende bewustwording en eigenwaarde ook de zelfzorg groeit wat zich uit in het doorbreken van niet helpende gedragspatronen, meer tevredenheid met jezelf, beter kunnen hanteren van lastige gedachten en gevoelens, makkelijker in beweging komen, en verbeteringen in relaties.

Versterken van je eigenwaarde/mentale conditie

Binnen de praktijk is Marion bevoegd om te werken met het Vat van Zelfwaardering.