Skip to main content

Verwijzers

PPMR biedt kortdurende psychologische hulp vanuit de Basis GGZ zowel voor jongeren (vanaf 13 jaar) als voor volwassenen.

Bereikbaarheid

Je kunt ons als collega zijnde het beste bereiken via de beveiligde Siilo-app. Als je privacygevoelige informatie wilt versturen per mail kun je dit het beste via Zorgdomein doen. Uiteraard kun je ook bellen of een voicemailbericht achterlaten (06-16971113).

Voor behandeling in de Basis GGZ is een verwijzing van een huisarts, jeugdarts, bedrijfsarts of medisch specialist noodzakelijk. Echter in de meeste contracten met zorgverzekeraars is vastgelegd dat alleen een huisarts mag verwijzen. Een verwijsbrief van alleen de POH-GGZ is niet voldoende.
Voorbeelden van klachten waarvoor je kunt verwijzen zijn o.a. angst-en paniekklachten, problemen met assertiviteit, onverwerkte rouw, depressieve klachten, negatief zelfbeeld, identiteitsproblemen, traumagerelateerde klachten, overspannenheid en burn-out.

Contra-indicaties

  • psychotische stoornissen/schizofrenie
  • verslavingsproblematiek
  • ernstige persoonlijkheidsproblematiek
  • als er langdurige hulp nodig lijkt en sprake lijkt van crisisgevoeligheid of suïcidaliteit

Basis GGZ

PPMR valt onder de  Basis GGZ. Voorwaarde om verwezen te worden is dat er sprake is van een DSM-diagnose. Aanpassingsstoornissen, specifieke fobieën en werk-rouw-en relatieproblemen worden echter niet (meer) vergoed door de zorgverzekeraar. Officieel dient een cliënt dan terugverwezen te worden. De cliënt kan er ook voor kiezen om de behandeling bij de praktijk op te starten, maar dan zijn de kosten voor rekening van de cliënt. Dit valt onder het zgn. onverzekerd product (OVP).

Kinderen en jongeren

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp tot 18 jaar. Dit betekent dat de hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar niet meer valt onder de zorgverzekeringswet. Je kunt als behandelend (jeugd)arts, huisarts of medisch specialist nog steeds direct verwijzen naar PPMR. Daarnaast kunnen vanaf 2015 ook deskundigen in dienst van (of namens) de gemeente verwijzen naar de praktijk. De praktijk heeft er voor gekozen om voor 2019 géén contract met de gemeente aan te gaan. Dit betekent dat jeugdhulp nog wel mogelijk is, maar niet vergoed wordt.

Hoe verwijzen?

Je kunt de verwijzing naar de praktijk versturen via Zorgdomein.
De cliënt kan het beste zelf contact opnemen om zich aan te melden. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft de cliënt wel een verwijsbrief nodig mits de klachten vallen onder verzekerde zorg. In een aantal gevallen kan de verwijsbrief ook afgegeven worden door de bedrijfsarts. Dit zou dan in de zorgverzekeringspolis van de cliënt beschreven moeten staan. De Nederlandse Zorg Autoriteit, maar ook de zorgverzekeraars stellen strikte eisen aan verwijzingen.

Op de verwijsbrief moet in ieder geval staan:

  • de agb-code van de verwijzer (en indien afwijkend van verwijzer: naam contactpersoon, specialisme en telefoon);
  • dat er sprake is van een (vermoeden van een) DSM benoemde psychische stoornis; een DSM V-code hoeft niet, maar mag wel;
  • dat het een verwijzing voor behandeling in de Basis GGZ;
  • of het al dan niet gaat om een heraanmelding voor de ggz.

Naast deze minimale eisen kun je informatie in de verwijsbrief toevoegen over anamnese, medicijngebruik, eerder behandeling etc. De verwijzing heeft een geldigheidsduur van 9 maanden. Dit betekent dat binnen 9 maanden nadat de verwijzing is afgegeven het eerste cliëntcontact met de behandelaar moet hebben plaatsgevonden. Als dat niet is gebeurd en er is nog wel behoefte aan hulp, is hiervoor een nieuwe verwijzing nodig.

Er kan zowel een papieren verwijsbrief als digitale verwijsbrief gebruikt worden. De praktijk beschikt over Zorgmail. De digitale verwijsbrief kun je dan ook het beste, beveiligd, via Zorgmail versturen.

Als blijkt dat cliënten gezien de aard en ernst van de klachten toch niet geholpen kunnen worden binnen de Basis GGZ dan denken we mee over een passend alternatief.

Verloop na aanmelding

Indien de cliënt hiervoor toestemming geeft, zullen wij kort schriftelijk berichten over bevindingen. Indien nodig en na informeren van cliënt, zullen we tussentijds contact opnemen voor overleg.

Wachttijd en consultatie

De actuele wachttijden kun je hier vinden.

De praktijk is aangesloten bij Prima Cura GGZ en Pro Praktijksteun. Voor consultatie (bv. vragen over een verwijzing of een lopende behandeling) en/of een persoonlijke kennismaking kun je altijd telefonisch contact opnemen (06- 16 97 11 13) of via de mail (info@ppmr.nl).