Skip to main content

Aanmelden en wachttijd

Wachttijd

Datum wachttijd is bijgewerkt op: 07-02-2024.
De wachttijd is op dit moment te hoog opgelopen waardoor we geen nieuwe aanmeldingen aan kunnen nemen.
Om de wachttijd te overbruggen hebben we wat suggesties voor je: overbrugging wachttijd.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de praktijk (waarbij je bv. doorverwezen wordt naar een collega), of jouw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf jouw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zgn. treeknormen).

 

Aanmelden

Je kunt je aanmelden bij de praktijk door het aanmeldformulier  in te vullen of telefonisch contact op te nemen. Je kunt uiteraard ook altijd telefonisch contact opnemen als je vragen hebt over jouw aanmelding. Je dient, voordat je je aanmeldt, een verwijzing van jouw huisarts te hebben waarin staat aangegeven dat je verwezen wordt voor behandeling in de Basis GGZ en een (vermoeden van) DSM-diagnose.