Aanmelden en wachttijd

Aanmelden
Je kunt je aanmelden bij de praktijk door het aanmeldformulier  in te vullen. Je kunt uiteraard ook altijd telefonisch contact opnemen als je vragen hebt over jouw aanmelding. Je dient, voordat je je aanmeldt, een verwijzing van jouw huisarts te hebben waarin staat aangegeven dat je verwezen wordt voor behandeling in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ of BGGZ). De verwijsbrief mag niet ouder zijn dan 9 maanden. Verder dient de AGB-code van je verwijzer er in te staan en tevens dat er sprake is van een (vermoeden van) DSM-diagnose.

Wachttijd
Datum wachttijd is bijgewerkt op: 07-03-2023.
De wachttijd is op dit moment ruim 2,5 maand. Na de intake start meteen de behandeling. Er is dus geen wachttijd tussen het eerste gesprek en de behandeling. 

Om de wachttijd te overbruggen hebben we wat suggesties voor u: overbrugging wachttijd.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de praktijk (waarbij u bv. doorverwezen wordt naar een collega), of jouw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf jouw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zgn. treeknormen).