Werkwijze

Eerste gesprek (intake)
Het eerste gesprek zal worden op jouw hulpvraag en het doel van de behandeling. Daarnaast is de intake ook bedoeld om wederzijds kennis te maken, want voor een succesvolle behandeling is het tevens belangrijk dat er een bepaalde "klik" is en dat je je kunt vinden in de werkwijze. Aan het eind van het intakegesprek is vaak wel helder of een kortdurende behandeling aansluit bij jouw hulpvraag.

Voorafgaand aan de intake en wederom na afronden van de behandeling, wordt je gevraagd om een korte vragenlijst (digitaal) in te vullen in het kader van effectmeting. In vaktermen wordt het invullen van de vragenlijsten ROM'men genoemd; Uitleg ROM-vragenlijsten.

 

Behandeling
Op basis van de gegevens uit de intake en de vragenlijst(en) wordt er in samenspraak met jou een behandelplan opgesteld. Hierin staat o.a. kort omschreven wat jouw behandeldoel is en op welke wijze we hieraan gaan werken. De behandeling kan daarna meteen opgestart worden. Naast gesprekken op de praktijk bestaat er ook de mogelijkheid om wandeltherapie te doen. We wandelen in een rustige omgeving in een natuurgebied in de buurt van de praktijk. Al wandelend bespreken we waar je tegenaan loopt (lees  meer informatie hieronder over wandeltherapie).

Bij iedereen wordt bekeken welke therapievorm het best passend is bij de aard en ernst van jouw klachten. Dit kan bijvoorbeeld ook een combinatie van therapievormen zijn, waarbij van elke methode aspecten worden gebruikt die het meest effectief zijn in jouw situatie of van jouw kind. Binnen de praktijk worden o.a. de volgende behandelingen geboden (klik op de therapievorm voor meer info):

 

In het laatste gesprek wordt de behandeling met je geëvalueerd en evt. nazorg besproken.
Indien je toestemming hiervoor hebt gegeven wordt jouw huisarts middels een afsluitbrief op de hoogte gesteld van het einde van de behandeling.

 

Doorverwijzing  en terugverwijzing
Constateert jouw behandelaar tijdens de intake dat je toch niet binnen de generalistische basis-ggz, maar beter in de gespecialiseerde ggz geholpen kunt worden, dan verwijst jouw behandelaar je door naar de specialistische ggz (SGGZ). Als je daar toestemming voor geeft, informeert jouw behandelaar jouw huisarts over de wijziging, met vermelding van de reden. De behandelaar declareert bij jouw zorgverzekeraar in dit geval een onvolledig behandeltraject.

Als tijdens de intake geen sprake blijkt te zijn van klachten die vallen onder een DSM-diagnose, dan verwijst de behandelaar je terug naar de huisarts. Een behandeling door de praktijkondersteuner huisartsenzorg (poh-ggz) kan dan mogelijk voldoende zijn. De behandelaar declareert vervolgens bij de zorgverzekeraar eveneens een onvolledig behandeltraject.
Je kunt er ook voor kiezen om toch gesprekken bij de psycholoog te laten plaats vinden. Dan betaal je de kosten zelf en kun je de kosten niet declareren bij jouw zorgverzekeraar.