Skip to main content

Overbrugging wachttijd

Wachtlijsten zijn een groot probleem binnen ons werkveld. Helaas hebben ook wij als praktijk hiermee te maken.

Als de wachtlijst te hoog oploopt dan bieden we soms mensen de mogelijkheid om in de wachttijd deel te nemen aan een groepstherapie. In deze groepstherapie kijken we samen met je naar hoe jij om kunt gaan met lastige situaties, gedachtes en gevoelens waar je mee worstelt en tegelijkertijd te handelen naar wat jij belangrijk vindt om te doen. Hierin proberen we meer inzicht te geven in hoe dit werkt in het algemeen en ga je zelf aan de slag met hoe dit voor jou werkt. De groep is het meest geschikt voor mensen met lichte tot matige klachten. De groep vraagt ook een actieve deelname. Om de groep te kunnen starten is er wel een minimum aantal deelnemers nodig en niet alle problemen zijn passend voor groepstherapie waardoor ook niet iedereen er voor in aanmerking komt .

Voor sommige mensen zal deelname aan de groep voldoende zijn en is een individuele behandeling niet meer nodig. Voor andere mensen is er nog wel een individuele behandeling nodig en biedt de deelname aan de groep een goede voorbereiding op de individuele therapie.
Het voordeel van deelname aan een groep is eveneens dat je veel (h)erkenning vindt bij de andere deelnemers.

De groep bestaat uit 3 bijeenkomsten en vindt meestal plaats op een vaste dag in de week van 16:00 tot 17:30 uur.

Een ander alternatief in de wachttijd is e-health. Dit houdt in dat je een online behandelprogramma volgt passend bij de klachten die je hebt. PPMR maakt gebruik van de online behandelprogramma’s van Evie.

Er kunnen diverse redenen zijn waardoor je onverhoopt niet deel kunt nemen aan de groep of  je wilt/kunt geen online behandelprogramma volgen dan zijn er toch dingen die je in de wachttijd zelf al kunt doen: zelfhulp