Overbrugging wachttijd

Wachtlijsten zijn een groot probleem binnen ons werkveld. Helaas hebben ook wij als praktijk hiermee te maken.

Binnen de praktijk is de mogelijkheid er om in de wachttijd deel te nemen aan de wachtlijstgroep. In deze groep kijken we samen met je naar hoe jij om kunt gaan met lastige situaties, gedachtes & gevoelens waar je mee worstelt en tegelijkertijd te handelen naar wat jij belangrijk vindt om te doen. Hierin proberen we meer inzicht te geven in hoe dit werkt in het algemeen en ga je zelf aan de slag met hoe dit voor jou werkt. Voor sommige mensen zal deelname aan de groep voldoende zijn en is een individuele behandeling niet meer nodig. Voor andere mensen is er nog wel een individuele behandeling nodig en biedt de deelname aan de groep een goede voorbereiding op de individuele therapie. 
Het voordeel van deelname aan een groep is eveneens dat je veel (h)erkenning vindt bij de andere deelnemers.
De training bestaat uit 3 bijeenkomsten en vindt om de maand plaats op dinsdagen van 16:00 tot 17:30 uur. 

Er kunnen diverse redenen zijn waardoor je onverhoopt niet deel kunt nemen aan de training en of toch moet wachten, maar dan zijn er toch dingen die je zelf al kunt doen: zelfhulp