Skip to main content

Overbrugging wachttijd

Wachtlijsten zijn een groot probleem binnen ons werkveld. Helaas hebben ook wij als praktijk hiermee te maken.

Als de wachtlijst te hoog oploopt dan zijn we genoodzaakt tijdelijk de wachtlijst te sluiten. Als je niet op de wachtlijst kunt of nog een tijdje moet wachten dan kunnen we e-health aanbieden. Dit houdt in dat je een online behandelprogramma volgt passend bij de klachten die je hebt. PPMR maakt gebruik van de online behandelprogramma’s van Evie.

Afhankelijk van de klachten bieden we soms ook een kortdurende groepsbehandeling aan in de wachttijd. Deze groepsbehandeling is vooral geschikt voor mensen met lichtere psychische problemen. Je leert dan hoe jij om kunt gaan met lastige situaties, gedachtes en gevoelens waar je mee worstelt en tegelijkertijd te handelen naar wat jij belangrijk vindt om te doen. Hierin proberen we meer inzicht te geven in hoe dit werkt in het algemeen en ga je zelf aan de slag met hoe dit voor jou werkt. De groep vraagt ook een actieve deelname. Om de groep te kunnen starten is er wel een minimum aantal deelnemers nodig en niet alle problemen zijn passend voor groepstherapie waardoor ook niet iedereen er voor in aanmerking komt.
De groep bestaat uit 3 bijeenkomsten en vindt meestal plaats op een vaste dag in de week van 16:00 tot 17:30 uur.

Er kunnen diverse redenen zijn waardoor je onverhoopt niet deel kunt nemen aan de groep of  je wilt/kunt geen online behandelprogramma volgen dan zijn er toch dingen die je in de wachttijd zelf al kunt doen: zelfhulp