Skip to main content

Toestemmingsverklaring bij echtscheiding

Voor een aanmelding van een kind tot 16 jaar waarvan de ouders gescheiden zijn vraagt de praktijk schriftelijk toestemming. Ook al meldt één van de ouders het kind aan, de andere ouder dient hiervoor dus ook toestemming te geven. Beide ouders hebben dan recht op informatie over de begeleiding en eventueel inzage in het dossier. De enige uitzondering op deze regel is wanneer de voogdij door de rechter aan één ouder is toegekend. In dat geval dient de aanmelding door de toegewezen voogd gedaan te worden en dient u een kopie van de voogdij-uitspraak van de rechtbank aan de praktijk te overleggen. Als er een ouder is die niet met het gezag is bekleed, hoeft er aan deze ouder geen toestemming worden gevraagd voor aanmelding en/of begeleiding. De ouder zonder ouderlijk gezag heeft ook geen recht op volledige inzage in het dossier. Wel heeft deze ouder recht op belangrijke informatie over het kind. De wet stelt dat de ouder die het gezag heeft, de andere ouder van belangrijke informatie moet voorzien.