Skip to main content

Rechten kinderen en jongeren

Voor kinderen en jongeren en hun ouders die vrijwillig in behandeling zijn gelden op sommige punten andere regels.
Deze staan eveneens beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Kinderen tot 12 jaar

De ouders krijgen volledige informatie. Op basis daarvan kunnen zij beslissingen nemen over onderzoek en behandeling van hun kind. Ook krijgt het kind altijd op een duidelijke en begrijpelijke manier uitleg.

Kinderen/jongeren van 12 tot 16 jaar

Kinderen tussen 12 en 16 jaar weten vaak goed wat ze willen. Hun mening wordt serieus genomen. Zowel het kind als de ouders hebben recht op volledige informatie. Beiden moeten toestemming geven voor onderzoek en behandeling. Als één van beiden toestemming weigert kan het onderzoek of de behandeling niet plaatsvinden.Als het kind toch graag een behandeling wil aangaan en deze wens blijft volhouden, terwijl de ouders geen toestemming geven, dan kan de hulpverlener toch besluiten om de behandeling door te laten gaan. Als het kind/de jongere behandeling weigert kan de behandeling niet plaatsvinden.

Jongeren vanaf 16 jaar

Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelfstandig beslissen over onderzoek en behandeling. De jongere heeft daarom recht op volledige informatie en geeft zelf toestemming. De toestemming van de ouders is niet meer nodig, op één uitzondering na: voor opname in een kliniek is toestemming van de ouders nodig tot 18 jaar.

Voor meer uitgebreide informatie verwijs ik u naar de folder van de NPCF. U kunt de folder hier downloaden.