Schematherapie

Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. Schema's ontstaan als er in je leven aan bepaalde (emotionele) basisbehoeften niet is voorzien (bv. gebrek aan veiligheid, gebrek aan positieve bevestiging). Schema's zijn dan bepaalde verwachtingen die je opgedaan hebt door ervaringen waarbij bv. gedachten naar voren kunnen komen zoals "ik ben niet de moeite waard", "anderen zijn niet te vertrouwen" en die leiden tot bepaalde negatieve gevoelens etc. Deze schema's ontstaan in je jeugd door een wisselwerking tussen je omgeving (ouders, school, de buurt) en je temperament. Hierdoor ontwikkel je patronen die vroeg in je leven ontstaan en zich in de rest van je leven blijven herhalen. In gesprekken wordt de invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven onderzocht.

Daarnaast leer je in gesprekken meer helpende en gezonde manieren te ontwikkelen waardoor je beter voor jezelf kunt zorgen en op kunt komen. Je leert beter voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen.
PPMR gebruikt onderdelen en bepaalde technieken uit schematherapie in de behandeling. Er kan geen volledige schematherapie behandeling gegeven worden, omdat dit vaak een langdurig behandeltraject met zich mee brengt. Dit is niet haalbaar in de basis GGZ. Indien een uitgebreide schematherapie nodig is (afhankelijk van de aard en ernst van uw klachten), zal ik u hiervoor dan ook doorverwijzen naar een geregistreerde schematherapeut.