Skip to main content

Onverzekerde zorg

Als jouw klachten niet vallen onder verzekerde zorg dan ontvang je van de praktijk de factuur. Deze tarieven gelden ook voor de behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar.

De tarieven voor onverzekerde zorg zijn:

  • Individueel consult  € 110,00
  • Dubbel EMDR consult €220,00
  • E-mail consult of telefonisch consult (15 min.)   € 27,50

Het tarief gebaseerd op de directe tijd die besteed is aan inhoudelijk contact via een (face-to-face) gesprek of (beeld)bellen. De kosten voor indirecte tijd zijn tevens inbegrepen bij dit tarief. Indirecte tijd is de tijd die besteed wordt aan bijkomende werkzaamheden zoals verslaglegging, rapportage, voorbereiding van de behandeling, administratieve handelingen, e.d.