Onverzekerde zorg

Als jouw klachten niet vallen onder verzekerde zorg dan ontvang je van de praktijk de factuur. Dit is eveneens het geval als je behandeling wilt zonder verwijzing van je huisarts. Deze tarieven gelden ook voor de behandeling van kinderen en jongeren.

Individueel consult  € 110,00
Dubbel EMDR consult €220,00
E-mail consult of telefonisch consult (15 min.)   € 27,50

 

 

Het tarief gebaseerd op de directe tijd die besteed is aan inhoudelijk contact via een (face-to-face) gesprek of (beeld)bellen. De kosten voor indirecte tijd zijn tevens inbegrepen bij dit tarief. Indirecte tijd is de tijd die besteed wordt aan bijkomende werkzaamheden zoals verslaglegging, rapportage, voorbereiding van de behandeling, administratieve handelingen, e.d.