Klachten

Kinderen en jongeren (tot 18 jaar)
Je kunt hulp krijgen bij de praktijk bij bijvoorbeeld de volgende klachten:

 • Als je last hebt van een nare gebeurtenis die je hebt meegemaakt waardoor je je anders bent gaan voelen. Je kunt bij een nare gebeurtenis bv. denken aan een ongeluk, opname in het ziekenhuis, een aanranding, gepest zijn of worden
 • Angstklachten; dat je bijvoorbeeld bang bent om fouten te maken en alles goed wilt doen of je bent bang voor iets of iemand geworden door een nare gebeurtenis
 • Je maakt je veel zorgen over bepaalde dingen zoals bijvoorbeeld dingen op school of dingen van thuis
 • Je vindt het erg moeilijk om voor jezelf op te komen of je mening te zeggen
 • Je bent heel erg verlegen, vindt het moeilijk om vrienden te maken of je wordt veel gepest
 • Je vindt het moeilijk om op te letten op school
 • Je slaapt slecht en/of eet slecht
 • Je hebt al langere tijd veel hoofdpijn of buikpijn
 • Je bent al lange tijd erg moe
 • Je hebt vaak ruzie thuis of op school
 • Je voelt je vaak alleen en somber
 • Je weet niet wat je wilt, bijvoorbeeld maken van keuzes voor school of werk
 • Leren op school gaat heel moeilijk, omdat je je vaak rot voelt

Volwassenen (vanaf 18 jaar)
Je kunt contact opnemen als je klachten of problemen hebt zoals:

 • Angstklachten (sociale angst, paniek, faalangst, specifieke angsten zoals bv. angst voor de tandarts, angst voor spinnen, angst voor honden etc.)
 • Schuldgevoelens
 • Somberheid/depressieve klachten
 • Overspannenheid, (vermoeden van) burn-out
 • Overmatige vermoeidheid
 • Vage lichamelijke klachten zonder duidelijke verklaring (hoofdpijn, maagpijn, benauwdheid)
 • Dwangmatig handelen of gedachten die steeds terugkomen
 • Problemen in uw relatie/vriendschappen
 • Problemen met werk, studie of met werkloosheid
 • Problemen met ouder worden